COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling 

Kommunernes egen forening og læringspartner

 

COK har i mange år samarbejdet med Landsforeningen for Skolesekretærer. Sammen udvikler vi bl.a. det årlige træf i Grenaa for skolesekretærer, der efterhånden har været afholdt mere end 40 gange. Herudover har COK en række kurser og kommunommoduler, der henvender sig særligt til dig, som er administrativ medarbejder på en skole. På denne side kan du få et overblik over kurserne (herunder) og læse mere om hvert enkelt af dem (nederst på denne side).

 

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
www.cok.dk/folkeskolen-administrative-medarbejders-faglige-personlige-udvikling


Love, regler og kommunikation på Folkeskoleområdet
www.cok.dk/gor-rigtige-rigtigt-kursus-folkeskoleomradet-love-regler-forvaltningen


Kommunomuddannelsen for skolesekretærer
www.cok.dk/kommunom


Administration på skoler og børne- og ungeområdet – et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen
www.cok.dk/administration-skoler


Økonomi for skolesekretærer
www.cok.dk/okonomi-skolesekretaerer


Kommunaløkonomi for ikke-økonomer
www.cok.dk/kommunalokonomi-okonomer


Lær de grundlæggende teknikker bag skriftlig kommunikation
www.cok.dk/skriftlig-kommunikation-skriv-nu-budskabet-frem


Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
www.cok.dk/temadag-magtanvendelse-skole-dagtilbud


Angst hos børn og unge
www.cok.dk/angst-hos-born-unge


Anerkendende og assertive samtaler
www.cok.dk/anerkendende-assertive-samtaler-siger-uden-sla-1


Formidlingsteknik - Få dine budskaber ud over rampen
www.cok.dk/formidlingsteknik-fa-dine-budskaber-over-rampen


Arbejdsgangsanalyse af administrative processer
www.cok.dk/arbejdsgangsanalyse-administrative-processer


Tag kontrollen over din hjerne og undgå stress
www.cok.dk/tag-kontrollen-over-hjerne-undga-stress


Personlig planlægning i kommunen
www.cok.dk/kommunal-selvorganisering-selvledelse


Spar tid og lær hvordan WORD kan skrive for dig
www.cok.dk/spar-tid-laer-word-skrive


Hjælp børn gennem skilsmisse
www.cok.dk/hjaelp-born-gennem-skilsmisse


Sorg og krise hos børn og unge
www.cok.dk/sorg-krise-hos-born-unge


Kommunal mødeledelse
www.cok.dk/kommunal-modeledelse


Ledere uden formelt personaleansvar - fremtidens administrative medarbejder (Modulet "Det personlige lederskab og forandring" på diplomniveau)
www.cok.dk/ledere-uden-formelt-personaleansvar-fremtidens-administrative-medarbejder-modulet-personlige


Behandling af personoplysninger på børne- og skoleområdet

www.cok.dk/databeskyttelse-behandling-persondata-pa-borne-skoleomradet


Projektlederens værktøjskasse
www.cok.dk/projektlederens-vaerktojskasse


Tag signalerne alvorligt - underretninger om børn og unge
www.cok.dk/tag-signalerne-alvorligt-underretninger-born-unge

 

 

Husk, at alle kurser kan hentes hjem og tilpasses til din kommune eller afdeling. Har du ønske om et specialdesignet kursus, udarbejder vi også gerne et tilbud på det.   

                       

Kontakt

Gitte H. Jensen, koordinator


T: 8779 6314
E: ghj@cok.dk

 

                

Om COK
COKs kendskab til kommunernes kompetenceudviklingsbehov bygger på mange års erfaring som kommunernes egen forening og læringspartner. Vi er ejet af de danske kommuner og sat i verden for at understøtte kommunal udvikling og de aktuelle velfærdsreformer gennem praksisnær kompetenceudvikling for alle kommunale politikere, ledere og medarbejdere. Vil du vide mere om kommunernes egen forening og læringspartner? Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=40CyhMVrk1s&feature=youtu.be

COK har en række nyhedsbreve, hvor du kan holde dig opdateret om aktuelle kurser og uddannelser på dit fagområde. Du kan tilmelde dig på www.cok.dk/nyhedsbreve.

 

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Kom med til tre dage fyldt af ny viden, inspiration, erfaringsudveksling og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde i selskab med kollegaer fra hele landet, når COK og Landsforeningen for Skolesekretærer inviterer til det traditionsrige årlige træf i Grenaa. Det årlige træf er sammensat med en blanding af oplæg, workshops og spændende diskussioner, der tilsammen bidrager til at styrke dine kompetencer indenfor administration i folkeskolen.

Har du forslag til emner til det kommende års kursus, eller vil du gerne forhåndsreservere din plads?  Kontakt koordinator Gitte H. Jensen på 8779 6314 eller ghj@cok.dk.

Læs mere: www.cok.dk/folkeskolen-administrative-medarbejders-faglige-personlige-udvikling

 

Love, regler og kommunikation på folkeskoleområdet

Som administrativ medarbejder eller leder på børne- og ungeområdet bliver du involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevante bestemmelser i forhold til f.eks. folkeskoleloven, forvaltningsloven, persondataloven og lov om forældreansvar og er skarp på, hvordan I f.eks. håndterer pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden, de spidser til. Med dette kursus bliver du klædt på til at gøre det rigtige - og blive ved med at gøre det rigtige rigtigt - i relation til forvaltningens kerneopgave.

Læs mere: www.cok.dk/gor-rigtige-rigtigt-kursus-folkeskoleomradet-love-regler-forvaltningen

Kommunomuddannelsen for skolesekretærer

På Kommunomuddannelsen på akademiniveau få du viden om kommunen og dens administration og opbygning. Uddannelsen byder på stor faglig og personlig udvikling. Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. På de valgfrie moduler kan du specialisere dig inden for de fagområder, som passer til dit arbejde og dine interesser. På Kommunomuddannelsen undervises normalt syv timer en dag om ugen i alt 10 undervisningsdage. Kommunomuddannelsen er adgangsgivende til uddannelser på diplomniveau. Bemærk også, at du kan søge kompetencemidler til moduler på Kommunomuddannelsen.

Læs mere: www.cok.dk/kommunom

Administration på skoler og børne- og ungeområdet – et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen

Dette modul på Kommunomuddannelsen er designet specielt til skolesekretærernes arbejdsopgaver. På det valgfrie modul får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får dermed kompetencer, så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver, du løser.

Modulet er på 10 ECTS-point og gennemføres over 10 undervisningsgange.

Læs mere: www.cok.dk/administration-skoler

 

Økonomi for skolesekretærer

Skolernes økonomi og styring er under forandring: Tjenestetidsreglerne er afskaffet, skolereformen er trådt i kraft, og inklusion og et øget ledelsesrum ude på skolerne er i fokus.

Som skolesekretær er arbejdet med økonomi en vigtig del af din hverdag. Med denne intensive temadag får du værktøjerne til at varetage økonomiopgaverne – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse – og øget forståelse for skolens økonomi og budgettets forudsætninger, så du bedre kan vurdere, om de er realistiske i forhold til jeres opgaver og mål.

Læs mere: www.cok.dk/okonomi-skolesekretaerer

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer

Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er dette todages kursus noget for dig! Økonomien fylder mere og mere i kommunerne – også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer deltagerne for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi, herunder rammerne for den kommunale økonomi, udgiftsprioritering og budgetlægning, økonomistyring på institutionsniveau og meget andet.

Læs mere: www.cok.dk/kommunalokonomi-okonomer

Skriftlig kommunikation - skriv nu budskabet frem!

På dette kursus lærer du at skrive en velskrevet og letforståelig tekst, der får budskabet tydeligt frem. Du lærer at tilpasse en tekst i forhold til målgruppe og medie/kommunikationskanal, både når du skriver til borgere og samarbejdspartnere, og når du skriver til kolleger og andre afdelinger i kommunen.

Når du har deltaget på kurset ved du, hvordan du opbygger en velfungerende tekst og har fået en række værktøjer, som du nemt kan omsætte i dit daglige arbejde.

Læs mere på www.cok.dk/skriftlig-kommunikation-skriv-nu-budskabet-frem

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovligt nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud. Alle ansatte i skole- og dagtilbud oplever konfliktsituationer med børn. Det kan være barnet, som ikke vil have jakke på udenfor en kold vinterdag eller et barn eller ung, som er udadreagerende med spark, slag og verbale udfald.

Med denne temadag tager vi de juridiske og pædagogiske briller på, så du bliver klogere på, hvad du må og ikke må rent juridisk og får inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med udadreagerende børn.

Læs mere på www.cok.dk/temadag-magtanvendelse-skole-dagtilbud

Angst hos børn og unge

Angst har mange ansigter og opstår af forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at angst påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp. Med dette kursus lærer du, hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge og får inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv.

Læs mere: www.cok.dk/angst-hos-born-unge

Anerkendende og assertive samtaler

Med dette kursus får du redskaberne til at kommunikere direkte, ærligt og personligt – uden at krænke modparten - og på sigt opleve, at dine samtaler bliver mere berigende og effektive. Du vil få redskaber til at tænke under pres, til at målrette din kommunikation og bevare fatningen og værdigheden i svære situationer eller udfordrende dialoger – med borgere, samarbejdspartnere og kollegaer.

Læs mere: www.cok.dk/anerkendende-assertive-samtaler-siger-uden-sla-1

Formidlingsteknik - Få dine budskaber ud over rampen

Har du noget på hjerte? Lær mundtlig formidling og præsentationsteknik, der får dig og dine budskaber til at brænde igennem. Har du vigtige budskaber i dit daglige arbejde, men ikke nok gennemslagskraft og opmærksomhed i forhold til kollegaer, interne ledere eller borgere? Har du holdt oplæg, hvor du roder rundt i pointerne, og deltagerne ikke helt er med? Og vil du gerne undgå en gentagelse? Så er her kurset, der nedbryder muren mellem dig og dine tilhørere og får dine budskaber og person til at brænde igennem. På kurset bliver du intensivt trænet i mundtlig formidling og opbygning af fængende præsentationer.

Læs mere: www.cok.dk/formidlingsteknik-fa-dine-budskaber-over-rampen

Arbejdsgangsanalyse af administrative processer

For at gennemføre en succesfuld automatisering, effektivisering og kvalitetsudvikling af de kommunale opgaver er en målrettet analyse og redesign af arbejdsgange ofte nødvendig. Omlægning af arbejdsgange er derfor en del af hverdagen for mange. Med dette kursus lærer du de grundlæggende principper for, hvordan en administrativ arbejdsgang kan analyseres og redesignes. Efter kurset vil du være i stand til selv at gennemføre analyse og redesign af simple arbejdsgange, ligesom du i større projekter vil fungere som en effektiv og idérig medarbejder, der har forståelse for forandringsprojekter.

Læs mere: www.cok.dk/arbejdsgangsanalyse-administrative-processer

Tag kontrollen over din hjerne og undgå stress

Få konkrete og lettilgængelige teknikker til, hvordan du kan tage kontrollen over din hjerne, oparbejde en indre ro og bevidst styre udenom stressfælden. På kurset bliver du guidet igennem forskellige meditationer, afspændingsøvelser og andre opmærksomhedsøvelser og får indblik i de mekanismer, der går i gang, når vi bliver stressede og mister overskuddet. Du får også viden om kroppen, hjernen og nervesystemet og om, hvordan man kan påvirke det hele i en gavnlig retning.  Udover teknikker til at berolige sig selv, vil du få en fornemmelse af, hvordan øvelserne kan hjælpe dig til at styrke din koncentrationsevne, dit nærvær og din relation til dig selv.

Læs mere: www.cok.dk/tag-kontrollen-over-hjerne-undga-stress

Personlig planlægning i kommunen

Ønsker du at blive bedre til at få overblik, prioritere og forfølge personlige og faglige mål og derved opnå større trivsel og effektivitet i din hverdag? På dette kursus får du idéer og metoder til selvorganisering og selvledelse som f.eks. viden om, hvordan du arbejder sammen med din hjerne i stedet for at drille den, hvordan du prioriterer og planlægger, så du når dine vigtigste mål, hvordan du bliver mere effektiv i hverdagen, påvirker din arbejdssituation og siger til og fra overfor opgaver og omgivelser. Du får også nye redskaber til at administrere dine opgaver, e-mails og aftaler og ny viden om selvledelse og samarbejde.

Læs mere: www.cok.dk/kommunal-selvorganisering-selvledelse

Spar tid og lær hvordan WORD kan skrive for dig

Bliv skarp på Word, lær at styre større dokumenter til brug i egen afdeling og spar tid! Når et dokument vokser til mere end bare et par sider, opstår der normalt et behov for specielle funktioner til at holde styr på alle siderne. Word kan hjælpe dig med at skabe overblik over dokumentets indhold og gøre det let at finde bestemte kapitler i dokumentet, styre indholdsfortegnelsens sidehenvisninger, noters placeringer, stikordsregister, mv. Hvordan du gør, lærer du på dette kursus.

Læs mere: www.cok.dk/spar-tid-laer-word-skrive

Hjælp børn gennem skilsmisse

Ca. 25.000 børn oplever hvert år, at deres forældre bliver skilt. Mange børn fortæller om stor ensomhed og oplever, at pædagoger og lærere bliver tavse, når talen falder på skilsmissen. Men hvordan kan vi støtte og bryde tavsheden og stadig holde os inden for lovens regler? Med dette kursus får du viden og redskaber til at hjælpe børn igennem skilsmisser. Vi ser blandt andet på, hvordan vi holder fokus på barnet, og hvordan vi taler med både barnet, forældrene og stedforældre om skilsmissen.

Læs mere: www.cok.dk/hjaelp-born-gennem-skilsmisse

Sorg og krise hos børn og unge

Mange børn og unge beskriver, hvor ensomme de føler sig, når de rammes af sorg og kriser. De voksne, de burde kunne læne sig op ad, fortæller ofte, at de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte børnene. Vi vil på dette kursus arbejde med, hvordan vi med et godt teoretisk afsæt, personligt mod og mestring samt idéer til nye handlemuligheder kan være de betydningsfulde voksne, der kan få altafgørende betydning for, hvordan børn og familier lærer at leve med et tab.

Læs mere: www.cok.dk/sorg-krise-hos-born-unge

Kommunal mødeledelse

Tag del i kampen mod dårlige møder på din arbejdsplads. Du kender godt følelsen. Endnu et møde hvor tiden går, og hvor man som mødedeltager føler, at tiden bliver spildt på alt andet end opgaven. Opgørelser viser, at mellem 17 og 21 procent af alle møder i Danmark aldrig burde være afholdt, da de er spild af tid. På dette kursus vil vi give dig en grundig viden og indsigt i arbejdet med forskellige mødetyper, så du er klædt på til at mestre forskellige møde- og faciliteringsformer. Du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og reflektere over egen mødeledelse og facilitering med henblik på at kunne videreudvikle det gode møde på din egen arbejdsplads.

Læs mere: www.cok.dk/kommunal-modeledelse

Ledere uden formelt personaleansvar - fremtidens administrative medarbejder (Modulet "Det personlige lederskab og forandring" på diplomniveau)

I kølvandet på nye, mere flydende organisationsformer og selvstyrende teams på den offentlige arbejdsplads er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op for dig som administrativ medarbejder. Formålet med dette modul er, at du får udviklet din identitet som ”ikke-leder” med uformelle beføjelser til at træffe rigtige beslutninger. Det sker ved, at du bliver skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave, hvor du ved at praktisere personligt og fagligt lederskab får ting til at ske – med og gennem andre i forhold til organisationens behov og opgaveløsning for borgere og brugere.

Læs mere: www.cok.dk/ledere-uden-formelt-personaleansvar-fremtidens-administrative-medarbejder-modulet-personlige

Behandling af personoplysninger på børne- og skoleområdet

Få viden om de grundlæggende regler for behandling af personoplysninger og indsigt i databeskyttelsesreglerne og deres sammenhæng med øvrige regler på området. Vi ser bl.a. på, hvornår personoplysninger kan behandles på grundlag af samtykke, og hvornår andre behandlingsgrundlag er mere relevante. Vi kommer også ind på de registreredes rettigheder, herunder forvaltningens opfyldelse af oplysningspligten – med fokus på og eksempler fra børne- og skoleområdet.

Læs mere: www.cok.dk/databeskyttelse-behandling-persondata-pa-borne-skoleomradet

Projektlederens værktøjskasse

Arbejder du med projekter eller projektlignende opgaver - og mangler du redskaberne til at styre dem sikkert i mål og tydeliggøre resultaterne?

På dette kursus lærer du de basale projektledelsesværktøjer. Du får forståelse for projektarbejdsformen, styringsmodeller og betydningen af dokumentation. Derudover får du øget indsigt i krav, forventninger og roller, så du står stærkere, når du skal samarbejde med ledere, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Læs mere: www.cok.dk/projektlederens-vaerktojskasse

 

Tag signalerne alvorligt - underretninger om børn og unge

Alle borgere har en pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du såkaldt "skærpet underretningspligt", som går forud for tavshedspligten – med andre ord har du som fagperson et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn.

Med dette temamøde får du en grundig indføring i lovgivningen på området samt viden om, hvad du skal gøre, hvis kommunen ikke reagerer og om kontakt til Ankestyrelsen. Der gennemgås praktiske eksempler på underretninger.

Læs mere: www.cok.dk/tag-signalerne-alvorligt-underretninger-born-unge